Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, vol. 9

9th volume of Recherches Archéologiques NS is available!

Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia tomów nr 9 i 10 czasopisma
“Recherches Archéologiques, Nouvelle Serie” – zadanie finansowane w
ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą
naukę

CONTENT OF VOLUME

Bibliography of Professor Krzysztof Sobczyk (prep. by Jakub Skłucki)

Zsolt Mester: The problems of the Szeletian as seen from Hungary

Justyna Zakrzeńska, Mirosław Zając: Mesolithic settlement in the Tenczyn Hummock region

Alisa Demina: Pottery of the Chornolis culture in the middle Dnieper region

Marta Raczyńska-Kruk, Adam Kruk: A sign of identity, power, and protection. Some remarks on the non-military role of shields in the Przeworsk Culture in the Early and Middle Roman Periods

Jan Chochorowski, Marek Krąpiec: Structure and chronology of Russian hunting stations on the Sørkappland and Hornsund coasts (Spitsbergen)

Marzena Woźny, Karol Dzięgielewski: 150 years of the Jagiellonian University Archaeological Cabinet. Past and present

Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska, Barbara Witkowska: The Acheulean handaxes from Faysaliyya (Shawbak directorate, southwestern Jordan), 2017 season

Jerzy Libera: The first find of a harpoon from the Lublin Region

Agnieszka Brzeska-Zastawna: Reutilization of axes made from Jurassic flint in G variant on the example of the materials from site 1 in Książnice Wielkie, Proszowice District, Małopolska Province

Radosław Czerniak, Barbara Drobniewicz, Ryszard Naglik: Trzciniec Culture settlement in the Bochnia Foothills (Jasień, site no. 38, com. Brzesko)

Wojciech Blajer: Bronze hoard from Jabłonka, Głubczyce District

Marcin Biborski: Conservation and technological-chemical analyses of metal artefacts from the bronze hoard from Jabłonka

Wojciech Blajer, Paweł Micyk, Marcin Biborski, Anna Kraszewska, Paweł Valde-Nowak: The hoard of bronze objects from site 8 at Zagórze, Wadowice District

Małgorzata Byrska-Fudali, Paulina Kowalczyk-Matys: A horn-shaped clay vessel from the Lusatian Culture cemetery in Kryspinów, commune Liszki, site no. 2

Magdalena Okońska: A case-study of the so-called “pottery depot” from Bessów, site 3, commune Bochnia, Małopolska Province. Archaeological material and functional re-interpretation

Alan Jaskot, Jacek Pierzak, Krzysztof Rak: Czeladź city gate and walls in light of archaeological research