Recherches Archéologiques Nouvelle Serie, vol. 10

Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia tomów nr 9 i 10 czasopisma
“Recherches Archéologiques, Nouvelle Serie” – zadanie finansowane w
ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą
naukę

CONTENT OF VOLUME

Études

Wojciech Blajer: Some remarks on socketed axes of the Passau type

Karol Dzięgielewski, Anna Longa, Jerzy Langer, Magdalena Moskal-del Hoyo: Contextualisation of the Early Iron Age hoard of bronze objects discovered in Gdynia-Karwiny, site 1

Przemysław Dulęba: New data for studies on settlement and economy of the La Tène culture in Lower Silesia

Przemysław Dulęba: La Tène culture in Silesia. Remarks on the state of research and new cognitive perspectives

Krzysztof Michalczewski, Jan Bulas: Flat Scrapers made of bone from Pre-Roman and Roman Period on the Polish Lands

Dariusz Niemiec: 13 th-century fortifications of Kraków

Jarosław Bodzek, Kamil Kopij, Szymon Jellonek, Barbara Zając: Studies on Roman coin finds from the Central European Barbaricum in the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University – an overview

Rapports

Michał Kasiński, Jan Bulas, Magdalena Okońska: A newly discovered Przeworsk culture settlement and burial ground from the Late Pre-Roman and Roman period at Bejsce, Dist. Kazimierza Wielka – preliminary results of field-walking survey and rescue excavations

Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski, Anita Szczepanek: Archaeological excavations of multicultural site 1 at Michałowice, Commune Czarnocin, in seasons 2013-2014

Paulina Kowalczyk-Matys: Figural tile with a young man from Jagiellońska Street in Kraków